Spotkanie z aktywistą pokojowym po jego pobycie w Palestynie


From International Solidarity Movement website

Here's a little bit of self-advertising - in Polish! No, I didn't write the Polish translation, just the original English, which you can find beneath.

Początek:2007-11-10 13:00
Koniec:2007-11-10 16:00

W sobotę 10 listopada o godz. 13 odbędzie się w Infoszopie przy ul. Targowej 22, Infozop-Praga, spotkanie z działaczem antywojennym Damienem Moranem.

W czerwcu tego roku mieszkający w Warszawie irlandzki aktywista Damien Moran odbył podróż do Palestyny autobusem i pociągiem z Warszawy. W sobotę 10 listopada opowie o swoich doświadczeniach z pracy z International Solidarity Movement na Zachodnim Brzegu.

Damien opowie o swoich doświadczeniach z uchodźcami palestyńskimi w Libanie i libańskimi rodzinami próbującymi odbudować swoje życie po latach wojny z Izraelem, o spotkaniach z irackimi uchodźcami w Syrii i Jordanii i o niektórych wyzwaniach i odpowiedzialności związanych z byciem „człowiekiem Zachodu” i aktywistą w strefie wojny na Bliskim Wschodzie.

Prezentacja będzie miała postać krótkiej prelekcji, pokazu slajdów i krótkich fragmentów filmów („Bilin, moja miłość” – film Anarchistów Przeciwko Murowi, oraz „Holy Land: Love thy Neighbour.” – Chanel 4”. Podczas spotkania zachęcamy do aktywnej dyskusji.

Damien był wcześniej niezależnym wolontariuszem na Haiti, pracował z bezdomnymi w Dublinie przez 3.5 roku i był jednym z 5 aktywistów w Irlandii, którzy zostali uniewinnieni w 2006 r. po dokonaniu zniszczeń własności marynarki wojennej USA (samolotu bojowego) wycenionych na 2 miliony Euro, 6 tygodni przed wybuchem wojny w Iraku. Damien był również kandydatem na księdza.

Spotkanie będzie tłumaczone.

English version
****************
Ego trip begins
****************
In July this year Warsaw based Irish activist Damien Moran journeyed to Palestine by bus and train from Warsaw. Next Saturday he will give an account of his experiences working with the International Solidarity Movement in the West Bank.

He also intends to address his interactions with Palestinian refugees in Lebanon and Lebanese families struggling to rebuild their lives after last years war with Israel; meetings with Iraqi refugees in Syria and Jordan; and finally, some of the challenges and responsibilities of being a 'Western' activist in a Middle Eastern conflict zone.

His presentation will be given through the medium of a short presentation, photo slide show, and short videos. Film extracts will be shown from the award winning Anarchists Against the Wall produced documentary 'Bi'lin, my love'; and a recently produced British Channel 4 documentary called 'Holy Land: Love thy Neighbour.'
Interactive discussion will be encouraged throughout the event.

Damien has formerly volunteered independently in Haiti, worked with homeless people in Dublin for 3.5 years and was one of five activists in Ireland acquitted in 2006 of doing €2 million damage to a U.S. Navy plane 6 weeks prior to the outbreak of the Iraq war. He is also a former trainee Catholic priest.
*************
Ego trip ends
*************

Come along, if you can be arsed!

Comments

Popular Posts